ПРЕД ЗИМА

Чичо Стоян

- Защо, дядо Едко,
баба ни Есенка,
с облаци започна
да ни прави сянка?

- Ех, дечица мили,
с облаците бели
баба ви Есенка
готви си къдели,

че кога потрябва
на сестра й Зима
за покривка бяла
прежди да си има.

——————————

сп. „Градинка”, г. 3, кн. 24, 1935 г.