РОМАН ОТПРЕДИ СТО ГОДИНИ

Тихомир Павлов

Това е гениалният роман на Балзак „Шагреновата кожа”, излязъл тези дни в превод и издаден от книгоиздателство „Ив. Г. Игнатов и синове”

Романът е така величествено построен и с такава художественост и простота, с каквато пишат най-големите съвременни майстори.

А е написан точно преди сто години!

Чудно ли е тогава, че днешните французки, както и всички западни романи, съставящи брънка от едно вековно литературно развитие, са така прецизни, съвършени в художествено и във всяко друго отношение?

Но романът на Балзак и друго нещо: той ни показва, че един писател трябва да има огромна култура, непосредствени познания из живота, и обществени чувства, за да може да обгърне своето време и да го надмине; че не е всичко за един писател да бъде само вдъхновен художник, той трябва далеч да надминава средния интелигентски уровен, ако иска да бъде пророк, а не само литератор, рискуващ да загине още приживе.

А творецът на „Човешката комедия” ще живее вечно. В книгите си той, покрай неизчерпаемата художествена стихия, отразява своя изключителен и всеобемащ дух - своите високи познания по естествени науки и философия, и своята наблюдателност и разбирания за социалните условия.

Защото освен прозренията на един кабинетен ум, той, в качеството си на критик и журналист, е бил в най-непосредствен контакт със съвременното си общество и не е бил чужд на разочарованията и стремежите на последното.

Оттук дълбоката прозорливост и сила на романа, оттук удивителните максими и сентенции, и голям интерес към него.

Такъв е бил най-могъщият представител на французката проза преди един век, който в „Шагреновата кожа” си служи с един знаменателен символ, за да разгърне пред читателите си целия живот, пълен с противоречия и цинизъм.

Романът е превел от оригинала известният поет Д. И. Полянов на хубав български език. При това преводачът е снабдил книгата с твърде ценен предговор за литературната дейност и живота на Балзака - един бурен, неспокоен живот, - а също така и с един необходим речник на историческите лица, места, събития, термини и др., което улеснява несведующия читател.

——————————

сп. „Хиперион”, г. 8, кн. 8, 1929 г.