СЪВРЕМЕННА БАЛАДА

Стефан Ив. Стоянов

СЪВРЕМЕННА БАЛАДА

Виждаш само черни тухли
всичко вятъра отвя,
преди месец къщицата
в огън буен изгоря.

Мъж живя там със жена си
и със двете си деца;
помня още жълтите им
и нерадостни лица.

Той без работа остана
месец… пет… безчет дори,
и неволята се вмъкна
и ги всички състари.

И жената ги остави -
първа си отиде тя:
струва ми се, бяха прави,
никой сълза не проля.

И пак дните завървяха,
като тягостна река
и се свиваше в закана
ден из ден една ръка.

Свиваше се и най-после
се отпусна. - Сякаш знак,
че зад тъмните прозорци
светва сред последен мрак…

Нощ. В кошмар децата спяха.
Той ги хрясна. И тогаз,
със себе си преди да свърши,
стаята поля със газ.

Ето, нищо не напомня,
що е било тук преди:
две-три тухли почернели,
после… никакви следи.

——————————

в. „Завой”, 1939 г., г. 1, бр. 4, юни 1939 г.


ИГРАТА НА МОРЕТО

Бряг. Безбрежни екове.
Разигра се пак морето…
В таз игра през векове
чувам на света сърцето.

Облаци във вихрен бяг
чезнат, чезнат в надпревара.
Страх ли от невидим враг
без посока ги подкара?

Светне. После тъмота
над водата се развива;
непонятна самота
бавно залива обвива.

И тревожни гласове
в смут се гонят към небето.
Гледат тъмни брегове,
разигра се пак морето.

——————————

сп. „Морски сговор”, г. 12, бр. 7, 1935 г.


КЪДЕ ОСТАНА ТОЙ?

Мъгла морето стисна пак
в прегръдките си ледени,
и грабна святия покой
на две очи приведени.
Къде остана той?

Незнаен път… Сред воден прах
отпуснат стяг. Заспалите
ще чуят ли пак бодрий вой
в платната оживялите?
Къде остана той?

Една усмивка само знам
над тъмни бездни зинали.-
Пратете своя слънчев зной
о, дни, отдавна минали!
Къде остана той ?

Минавай, ден, стопи се, нощ
на слънцето във блясъка
и чуй във глухия прибой
на чайките сред крясъка:
Дали се връща той?…

——————————

сп. „Морски сговор”, г. 13, бр. 6, 1936 г.


ЧАЙКИ

Ширнало се е морето,
сякаш няма брегове,
а над него от небето
слънчо чайките зове.

И те литват среброкрили
рано, рано сутринта,
първи те да се окъпят
в светлосинята вода.

1940