КОЛИБА КРАЙ ГОРАТА

Ботьо Савов

Чувай, птицата в полята
пей: дали-дали-дали!
От дола до небесата
чуй се ек: дали-дали.

Пеят златните пчели
и хоро въртят с цветята,
пей селото зад гората -
тъпан бий: дали-дали!

Вън вали: звънят листата,
вкъщи гърненцето ври
и отглася, пей: дали
днес ще дойдат пак децата?

Скоро дъжд ще превали.
Някой свири из гората:
идат, пеят там децата -
всичко пей: дали-дали!

——————————

сп. „Светулка”, кн. 7, 1926-1927 г.