НЯМА ДА ГОВОРЯТ В ЧАС

Асен Босев

НЯМА ДА ГОВОРЯТ В ЧАС

Започна нов учебен час.
Сотир пред Спас
отрони глас:
- В часа не ще говоря аз.

- Добре тогава -
дума давам
и аз да пазя тишина
и да мълча като стена!

- Не знам дали ще удържиш
на думата си - да мълчиш?

- Добре. На бас!

- Щом чуя дума,
ще взема новата ти гума.

- А ти какво ще ми дадеш,
ако продумаш през часа?

- Ако продумам, ще ме спреш
и ще ме чукнеш по носа!

На задния си чин се свиха
и разговора продължиха.

Учителката най-подир
погледна строго към Сотир.
- Какво говорите със Спас?

- Че ще мълчим през този час!


БАНИЦА

На баба си се хвали Яница:
- От шала ти направих баница
и рекох да я опека,
но тя защо дими така?


НЕДОВОЛЕН

От училище сърдито
в къщи се завръща Мито:
- Вече много слабо
ти се учиш, бабо!
На - домашното ми -
виж:
Две!
Започна да грешиш!


ЕЗИЦИ ЗАЙКО ЗНАЕ

Похвали се зайче
на своето майче:
- В училище всички
добри ученици
сега изучаваме
чужди езици!

На кучешки зная
аз вече да лая:
- Ау-ау!

На котешки тука
отлично мяукам:
- Мяу-мяу!

Знам кравешки - ето
говоря с телето:
- Му-у, му-у!

Разбирам и бухал,
когато забуха:
- Бу-у, бу-у!

Разбирам и сврака,
когато заграка:
- Грак-грак!

И жаба, когато
завряка из блато:
- Вряк-вряк!…

Ами костенурка,
понесла къщурка?

- Научих от нея
едно: да немея!


БАБА И ВНУК

Спряла баба своя внук:
- Чакай да ти бая тук,
мечка с тежка лапа
да не те излапа!
Внукът й отвърнал:
- Знай,
по-добре ми, бабо, бай
да не срещам мечка
в горската пътечка!


ПРИПЕВКИ-ЗАДЕВКИ

Къкре котле под
веригата,
Стайка заспива
над книгата.

Ех, че добър помагач -
пак е отишъл на мач!


РАЗГОВОРКИ С ПОГОВОРКИ

При разговор много
внимавайте, брей!
С КРАКА СЕ ХЛЪЗНИ,
С ЕЗИКА НЕДЕЙ!

Знаят старци и деца,
но повтарям този път:
СТАНЕ ЛИ ЧОВЕК ОВЦА,
ЩЕ ГО ИЗЯДЕ ВЪЛКЪТ!

Знам един приятел мил -
всичко лесно обещава.
МЕЧКАТА НЕ Е УБИЛ,
КОЖАТА Й ТОЙ ПРОДАВА!

Едно разберете,
разумни мъже:
НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КЛАДЕНЕЦ
С ГНИЛО ВЪЖЕ!


БРОИЛКИ

Вървят през град
сестра и брат,
жена и мъж, баща и син
и зет един…
Та колко всичко стават,
кажи, че заминават!