Юстинас Марцинкявичус

Юстинас Марцинкявичюс (Justinas Marcinkevicius), литовски писател, е роден на 10.03. 1930 г. в село Важаткемис, Пренайски район. Завършва историко-филологическия факултет на Вилнюския университет (1954). Първата му стихосбирка е „Искам думата” (1955). Член на КПСС от 1957. Действителен член на Академията на науките на Литва. Автор на стихосбирки, повести, драми и др. Награден със съветски ордени и медали, с Държавната награда на Литовска ССР (1957, 1969), Националната награда (2001), международните награди „Хердер” (1998) и на Балтийската Асамблея (2001). Превежда Пушкин и Есенин, естонския и финландския народен епос. Произведенията му са превеждани на 23 езика. Умира на 81 г. на 16.02.2011 г. във Вилнюс.


Публикации:


Поезия:

АНТОНОВКА/ превод: Иван Рудников/ брой 107 юни 2018

ЕДИНСТВО НА ТРЕВИТЕ И КАМЪКА/ превод: Марко Марков/ брой 150 септември 2022