ПРЕДВЕСТНИЦА

Стефан Ив. Стоянов

ПРЕДВЕСТНИЦА

Щъркелите си отиват,
жеравите подир тях,
всеки ден веч не се чува
из полето кръшен смях.

Ето ги, дървари бързат
още в тъмните зори
и секирите огласят
дружно близките гори.

И напомнят те на всички
с техний равномерен звук,
бяла гостенка от север,
че ще бъде скоро тук.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 5, кн. 1, 1 октомври 1930 г.


РАДОСТ

- Мамо, мамо, днес научих,
как се пише буква „а”
и че с нея, мила мамо,
свършва думата „жена”.

Бати, кака все ми казват:
„Малка, глупава глава!”…
Глупава ли?! Знам да пиша
малко и голямо „а”.

Знам и да рисувам конче
и зад него планина!…
Мамо, мамо и тя свършва
пак със малка буква „а”.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 5, кн. 2, 1 ноември 1930 г.


ЗИМНА КАРТИНКА

Снегът тъй тихо пада
от сивото небе,
нивята черни скрива
и пустото поле.

Прехвръкне някой гарван,
изкряка и се скрий,
далече нейде куче
изплашило се, вий.

Отсреща побелели
скрибуцат две коли,
далечен път поели…
Снегът вали, вали…

——————————

сп. „Пчелица”, г. 6, кн. 3, 1931-1932 г.


ЗИМА КРАЙ МОРЕТО

Бучи, бучи морето
и мрачна нощ го скри,
над него бесний вятър
зловещо се изви.

Знам, вятърът що носи
на оголелий бряг:
ний утре ще го видим
покрит със първи сняг.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 6, кн. 4, 1931-1932 г.


ЦВЕТЕНЦА

Мънички сме ний цветенца:
сини и червени;
ний другарчета сме верни
на треви зелени.

Тъй сред тях от ранна пролет
слънцето ни гали…
Малки сме, но нас не плашат
бързотечни хали!

Мънички сме ний цветенца,
пръснати в полята;
лете новата премяна
ний сме на земята.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 6, кн. 8, 1931-1932 г.


ЗИМА

Сняг валя на пресекулки
две-три нощи, толкоз дни,
нищо веч се не познава,
всичко се във бяло скри.

Виж, дърветата се мъдрят,
натежнели и мълчат,
само гарвани понявга
кацат там да погълчат.

Пушекът отлита бавно
към надвиснал небосклон,
изпращява и се счупва
някъде изсъхнал клон.

Храстите пък разноцветни
кой ли може ги позна? -
Метната е върху всички
бяла зимна пелена.

А те, от снега пленени,
виждат, тихо като спят,
времето, кога отново
пак ще почнат да цъфтят.

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 4, 1934-1935 г.