„ПРОЛЕТАРИИ ОТ ФСИЧКИ СТРАНИ …”

Ехо от публикация

Денчо Владимиров

След  публикуването в “Литературен свят” на журналистическото ми разследване  “Дентален геноцид в България”  по телефона ми се обади непознат мъж, който ме поздрави за статията.

И ми зададе гатанка: “А знаете ли коя ще е най-голямата партия в България  за изборите?” И веднага отговори: “ПББ.” Партията на беззъбите българи. По численост ще бие и ГЕРБ и БСП, взети зедно.”

И събеседникът продължи:

„Само за четвърт век голямата част от българите си останахме не с по тридесет и два зъба, както е по проекта на Твореца, а със “зъби тук -таме”! А може би и една трета от населението ни в България, членка на ЕС, е останало вече напълно без зъби благодарение на некадърните здравни реформи, корупцията и сиромашията. Без зъби  са от рано и децата на България, и младите хора - влюбените! Кога е било това? А ще ставаме европейска столица на културата!? Бяхме и Председател на ЕС! Пълен майтап! Прав сте за обеззъбяването на българските пенсионери? Държавата явно не счита, че имат някакво право и те като бозайници да имат зъби!”

С големи усилия изслушвах казаното, тъй като събеседникът ми по телефона, явно останал и той без зъби, фъфлеше. Но така или иначе разбрах предложението, което правеше:

Ето го в звуци, в автентична фонограма още от казаното от читателя:

- И аз, и много хора сме поставяли този проблем пред избори, обещафаха ни  кандидатите за депуфтати от фсички партии да фърнат зъболекарите ф детските градини, ф училищата, фъф фузовете, ф предприятията, ф селата. Минафат обаче изборите и се забрафят обещанията…

Затофа аз и група пенсионери след Фашата статия, г-н Фладимиров, решихме, че проблемът може да се реши, само ако фсички ние, останалите без зъби българи, се съюзим ф една партия и с нея се яфим като мощен юмрук на следфащите избори.

Никой няма да може да ни излезе насреща, защото, останалите без комплект зъби българи, почти три милиона, ще гласуфат за нашата си ПББ, Партията на обеззъбените българи.

А до изборите може да сме  достигнали фече и четири филиона обеззъбени гласоподафатели, тъй като на много българи и българки при това ужасно здрафеопазфане и ужасно хранене с гемеота и боклуци от цял сфят, сега им се клатят зъбите и след фреме и те ще се флеят в нашите редици като беззъби.

Кой ще ни се опре тогафа?

Борисоф ли, Цветаноф ли? Фолен Сидеров ли? Или Фалери Симеонов и Каракачаноф?

Попитах внезапния събеседник с какъв лозунг все пак ще се явят като партия на предстоящите избори, той не се поколеба и ми отговори по новобългарски, тоест - ОБЕЗЗЪБЕНО:

- ПРОЛЕТАРИИ ОТ ФСИЧКИ СТРАНИ  НА БЪЛГАРИЯ, СЪЕДИНЯФАЙТЕ СЕ!