ВЕЧНОСТ

Иван Карадачки

На хайдутите-предшественици на опълченците
и на героя-хайдутин шипченеца Пеньо Чернеолу,
за когото се пее песента:
„Я дай ми, Недо, ножове, пищови -
с ножове да ги помилвам,
с пищови да ги поздравя!”

На Шипка всичко е спокойно вече:
от връх до връх - скала! И няма брод,
в небето - паметник - като изсечен
във Вечността на българския род!

Под кървав мъх земята е пропита
с барутен дим и звън на саби отдалек,
а ехото от битките долита
до този Двадесет и първи век…

И буря яростна кога се мята,
и Шипка цяла скрива се в мъгли
рой облаци напомнят знамената
на руските и български орли.

Потомци на героите, пазете
наследството от нашите деди -
без него слаби ще са ни крилете,
безпътни ще са нашите следи!