EЙ СЕГА!

Асен Босев

EЙ СЕГА!

Викна чедото си мама,
то отвръща:
- Ей сега!

Ей сега, но все го няма,
вън играе по снега.
- Донеси дърва , бре сине!
- Ей сега ще донеса.

Ей сега!
Денят измина,
те донесени не са.

Слагат масата за обед.
- Идвай, чедо, да ядеш!
- Ей сега!
Изстина боба,
а го сложиха горещ.

- Ха чети на тая маса!
- Ей сега, почакай миг.
Но мигът три цели часа
бе за този ученик.

- Я си оправи леглото!
- Ей сега!
Но то за срам
бе разхвърляно горкото
чак додето легна там.

Който в къщи призове го,
той отвръща:
- Ей сега!
Но запитайте го него:
Ей сега,
ала кога?


ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ТЯСНО

Вече ден и половина
Койчо вкъщи се върти,
той невиждана машина
иска да изобрети.
Тя сама да съчинява,
той докато вкара гол,
и сама да подчертава
съществително, глагол.
Да чертае тя чертежи
с ъгъл В и ъгъл С
и сама да ги изреже
като с негови ръце.
Тя сама да отговаря
вдигнат ли го на урок,
да изкарва за другаря
все шестици всеки срок.
Тя сама да чисти маси
и трохите да мете,
той да бъде у дома си
господар, а не дете.
Мисли Койчо и се мае
как да я измайстори,
като трябва да чертае,
план да сътвори дори.
А е нужно и задачи
за чертежа да реши.
Тъй да ги реши обаче,
че докрай де не сгреши.
Знания са важни точни,
пък и труд с трион и струг.
Ха сега де - как да почне -
трябва работа и тук!
И се вижда пак на тясно.
Ясно.


НЕ ПОЗНАВАТ

В блокчето рисува Мира.
Смее се на татко: - Ой,
татко нищо не разбира,
нищо не познава той.

Аз му нарисувах заек,
той твърди: - Това е слон!
Лъв не може да познае,
казва, че е камион!

Нарисувах самолети -
бръмбари ги назова.
И за влак не се досети -
гущер, казва, е това.

Аз от гъбка се вълнувах,
мама рече: Планина!
Сто рисунки нарисувах,
никой нищо не позна!


ЛОВЕЦ

- Ех, ти, Мешко,
Мешко-Смешко,
де си ходил,
де си бродил
с този дървен
твой пищов?

Отговаря
Мешко-Смешко:
- В планината,
из полята
бях на лов.

- Ех, ти Мешко,
Мешко-Смешко,
а какво, кажи, уби?
Страшна мечка
може би.

- Стрелях аз по
страшна мечка,
та една
сърна
убих.

Взех убитата
юрдечка
и на село
се отбих.
Всеки искаше да знае
как застрелях този заек.
Казах:
- В близката горица
стрелях по
една лисица.
Гръмнах там
и в храсталака
аз убих ей тая сврака.

Браво, браво
на юнака!