ИЗ „НЕБЕСЕН ГЛАС”

Здравко Кисьов

УТРО

Жив си и днес! –
След бодрия звън на будилника,
блажено се протягаш в постелята,
предчувствайки
колко нови приключения те очакват
с възхитително име: живот!

Но дали осъзнаваш,
че Бог ти е дал отсрочка и днес –
та дано най-после повярваш във Него
и като заблудената овца
се завърнеш във стадото Му!


НЕБЕСЕН ГЛАС

Как ли не ти напомня за себе си
този глас,
как ли не ти говори:
с тътен на гръмотевици,
с ромон на дъжд и на ручеи,
с трели на славеи…
Ти не съзнаваше кой ти говори,
какво ти разказва…
Сега се опитва да ти го каже
и чрез музиката на Бах.
Пак ли така глух ще останеш
за тези небесни послания?


ЗНАЦИ

Още не можеш да проумееш,
че Бог не случайно
крие от тебе лицето си,
за да изпита вярата ти във Него.
Докато в същото време
Нечестивият
непрекъснато дава знаци за себе си.
Като леконравна жена,
която се страхува,
че може да не я забележиш,
а иска,
неистово иска
да ти вземе душата.


БОРБА (1)

          “…защото ти се бори с Бога…”
                                           Бит. 32:12

Всяка нощ
Някой се бори с мен до зори.
Отстрани
би изглеждало дори,
че танцуваме.
Не виждам лицето Му,
не Го питам кой е.
И не аз на Него,
Той на мене говори:
“Няма да те пусна, човече,
докато не Ме припознаеш.”
Все ми се струва,
че съм сънувал това,
но на другия ден
установявам, че куцам.


РИБА

Ограбван, раняван и мамен,
склонен си вече да мислиш,
че няма край това зло,
което Лукавият
като валяк по земята търкаля,
няма край нищетата,
няма край и гладът…
Но нима си забравил,
че и онази риба,*
с която Иисус
нахрани хиляди гладни,
още не се е свършила!


* Символ на християнската вяра,
абревиатура на гръцката формула
“Иисус Христос, Божи Син, Спасител.”


РОДОСЛОВИЕ

          “Преди да познавах Дунава,
          стоях на брега на Йордан.”
                                Кристине Буста

Адам роди Сита,
Сит роди Еноса,
Енос роди Каинана,
Каинан Роди Малелеила…
А ако започна да изброявам обратно,
от мене нататък?
През баща ми,
през неговия баща
и през бащата на неговия баща –
също като ония, поставени
една в друга, дървени кукли…
Да проследя
през времето и пространството
своето родословие –
не до девето коляно,
не до деветдесето
не до деветстотното даже,
а може би още по-нататък,
няма ли да достигна
до нашия пръв бащица Адам?
Няма ли да открия,
че преди да познавах Дунава,
на чийто бряг днес стоя,
нероден, но вече в кръвта
на някой от мойте предци,
съм стоял на брега на Йордан
и съм чакал Месията?…


БЕЗПЛОДИЕ

          “…затова всяко дърво, което
          не дава добър плод, бива отсичано
          и хвърляно в огън.”
                                           Мат. 3:10

И ето, след години се завръщам
в стария си роден дом
и търся дръвчето,
посадено от баща ми
в деня на мойто раждане.
Търся връстника си…
Посреща ме сегашният стопанин
на дома:
-­ Дървото ли?
То, сине, избуя високо,
но плодове не раждаше.
Дори и сянката му
нещо бе нездрава…
Отсякохме го –
в такива случаи
секирата е справедлива…
Говори той
и изпитателно ме гледа във очите.
Или само така ми се струва.
Ала завинаги запомням този поглед,
който сякаш преценява
дали не съм и аз като дървото.


ЗНАМЕНИЯ (2)

Най-после осъзнах –
достатъчно съм се пилял.
Запитах се
каква е мойта мисия,
какво ще мога
за народа си да сторя,
макар и да не съм Мойсей?…

Зачаках Бог да ми го каже.
И всеки ден сега
аз бродя, търся
да зърна някъде
пламтящия къпинов храст,
да чуя Божия гръмовен глас, –
макар и смътно проумял,
че Бог не се явява никога два пъти
по един и същи начин.


ОПИПОМ

И когато веднъж,
уморен и отчаян,
потърсих в мрака край себе си
ръка за опора,
опипом докоснах
вълма нежен пух…
По-късно,
когато отново се съвзех
за живота,
разбрах:
Било е крилото
на моя ангел-пазител.


ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Просветленият от Словото поглед
във всичко вижда Бога.
И обърнат с лице
към светлината на вярата,
ти се чувстваш сега изцяло обърнат,
преобразен,
станал си сякаш съвсем друг човек:
придобил си други очи за света,
с други устни мълвиш
и друго сърце тупти във гърдите ти.
Сърце, което е знаело досега
само азбуката на мъката,
но срича вече и азбуката на радостта.


РАЗМИНАВАНЕ

Ето,
обезверен и отчаян,
ти си стегнал вече своите куфари
за към далечни чужбини,
с клеймото на емигрант.
Но не се ли срамуваш,
че тръгваш точно в този момент,
когато щъркелът се завръща
върху комина на бащиния ти дом
и е разперил криле
като ангел-пазител?


ВЯРНОСТ (3)

Този човек,
когото понякога
непредполагано срещам,
този човек,
покрит с дрипи износени,
с рани и струпеи,
този човек
без дом и семейство,
който прекарва дори и нощта
под открито небе,
този човек
като че ли го познавам,
досещам се кой е,
когато дочувам край мен да мълви:
“Не само доброто,
и злото е също от Бога,
за да ни въведе в изпитание…”
Този човек
не е ли стария,
вече няколкохилядогодишен,
благочестив,
праведен Йов,
който продължава да страда,
но не отвръща от Бога сърцето си.
Досеща се той,
че и страданията
– ако и да си праведен –
имат някакъв смисъл и цел
в непостижимия за човека
Божи промисъл.


ДУХОВЕН ДОМ

Матей, Марко, Лука и Йоан…
Защо ли не са три,
или пет,
а именно четири
свидетелствата-евангелия
за Спасителя на света?…
Дали не защото
те са всъщност стените
на духовния дом,
в който ни чака Христос,
и който, като всеки друг дом,
от четири стени е възправен.
Но не към посоките на света
гледат те, а към Небесното царство.
И колкото и малък да ни се струва,
в този дом има място за всички.


АПОСТОЛИЧЕСКО

Едва когато се проникнем напълно
от Посланията на Светите Апостоли,
с изненада ще забележим, че в тях
– погледнати поотделно –
Павел говори най-вече за вярата,
Петър – за надеждата,
Йоан – за любовта.
И само заедно, тримата,
съчетани чрез Божия промисъл,
ни предават заветната формула,
която крепи и осмисля живота:
“Вяра, Надежда, Любов”.


УПОВАНИЕ

Бях още дете,
но за цял живот съм запомнил
този недъгав несретник,
като че ли вкаменен,
пред вратите на храма.
Вече съм старец почти,
а той стои все още там –
половин век ли, век ли!…
Може би и децата ми
ще го запомнят така, сякаш безсмъртен…
Нито оре той, нито сее
и все пак съществува,
досущ като птиците –
единствено с упование в Бога.
И макар нищетата
в този свят да е вечна,
то и милостта Божия
също е вечна.


ДАРОВЕ

Чудни са даровете на Бога,
ако не гледаш на тях еднозначно.
Защото Бог те дарява
не само с победи в живота,
но и с поражения, несполуки, крушения,
когато иска да ти подскаже,
че си прекалено самоуверен
и се отдалечаваш от Него.
Не е ли време да се запиташ,
как си използвал провалите си,
които Той – като дар – ти е пращал,
като шанс да те направят по-мъдър –
че колкото и да разчиташ на себе си,
само с Него си силен?


ОТДАВАНЕ

Ревностни пилигрими,
ние всеки ден изявяваме
всеотдайността си към Бога
и Му поднасяме своите дарове.
Но обикновено забравяме,
че Бог държи сметка
не толкова за това,
което на Него отдаваме,
колкото за онова,
което запазваме тайно
за себе си.


ЕДНА БУКВА (4)

Една буква,
една единствена буква в повече
или по-различна
във името –
но как променя тя смисъла му!

Така както
една единствена молекула
променя групата
на човешката кръв.
Или както
дозата въглерод
променя чугуна в стомана.

Една буква,
една единствена буква…
Но трябва да знаеш,
че тъкмо така вярата
е превърнала Аврама във Авраам
и Савел – във Павел.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато отправяш молитви към Бога
– каза ми Ангелът –
ти разговаряш с Него.
А когато четеш Писанията,
Бог разговаря с теб.
Ако вършиш само първото,
или само второто,
няма да постигнеш единение с Бога
– каза ми Ангелът,
или така ми се стори.


УДИВИТЕЛНО

Удивително! –
Когато си коленичил,
вместо да се увеличава,
разстоянието между тебе и Бог
се скъсява.
И колкото и тихо да шепнеш,
Бог чува молитвата ти!


СЪТВОРЕНИЕ

          “…и Дух Божий се носеше
          над водата.”
                               Битие 1:2

Лек полъх
надипля водната шир –
сякаш че бръчки.
Вятърът
принуждава водата
да мисли.


МЕСИЯ

Във Витлеем,
върху ясла със слама,
току-що роден Младенец
размахва игриво ръчички.
Всички край Него –
овчарите,
влъхвите,
Йосиф,
Мария –
Го гледат със умиление.
Никой още не забелязва
по глезените и дланите Му
малките,
едва видими петънца,
наподобяващи
дупки от гвоздеи.


ПРЕБРОЯВАНЕ В ИУДЕЯ

Четверовластникът Ирод
преброява в земята си
всички поданици на Кесаря.
Но колкото и да се старае,
сигурно е, че ще сгреши
за точния брой.
Защото само в един,
току-що роден във Витлеем
Младенец,
е събрано
цялото земно човечество.


ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ

Знаел си Ти,
още когато си помагал
на стария Йосиф
от дърво да стъкмява
различна покъщнина, –

знаел си Ти,
още тогава си знаел,
че някой ден ще изпиташ
на собственото си рамо
чрез един кръст
именно тежестта на дървото
и остротата на гвоздеите.

Но и дървото ще изпита
Твоята тежест.
Затова сега
в клоните на всяко дърво
птиците пеят
осанна и алилуя.


МИЕНЕ

Ах, какво безконечно,
разточително,
ежедневно проливане на вода –
за да се освежи човек
след сън или работа,
да е чист в очите на другите!…
Но във всички времена
и по всички ширини на света,
истински чист се оказва не онзи,
който като Пилат си мие ръцете,
а този, който като Христос
не се срамува да измие
на по-долни от него
нозете.


БЕЗ ГЛАС НА ПЕТЕЛ

И както беше предречено
от самия Иисус,
преди петелът дваж да пропее,
ученикът се отрече трикратно
от своя Учител.
В градовете от камък,
стъкло и бетон
вече няма да чуеш да кукурига петел.
И всеки там се надява,
че без песента на петела
ще си остане тайна
кой кого в душата си е предал,
кой от кого
малодушно се е отрекъл.


ПРЪСТ

Този мой пръст,
бръкнал в раната Божия,
той ме издаде,
той ми спечели прозвището
Неверен Тома.
Изглежда, е трябвало
да има и някой,
който да се съмнява
във Възкресението на живота.
Но така поне всички видяха,
че тъкмо този мой пръст
в същия миг се разлисти
като клонка от лавър,
за да засвидетелства
чрез чудо
за Чудото.


БЕЛЕЖКИ КЪМ СТИХОВЕТЕ

(1) “Борба”. Според Стария завет една нощ синът на Исаак, Иаков се борил с тайнствения Някой, който осакатил бедрото му, но благословил Иакова да побеждава, давайки му ново име – Израил, което означава “борил се с Бога”. /Битие 32:24-31/ Обратно в текста
(2) “Знамения”. Веднъж в планината Хорив Бог се явил на Мойсей във вид на горящ, но неизгарящ къпинов храст и му възложил мисията да освободи своя народ от египетско робство, извеждайки го към обещана от Бога земя. /Изход 3:1-10/. Обратно в текста
(3) “Вярност”. Живял спокойно с многочисленото си семейство и значително богатство непорочният, богобоязлив човек на име Иов. Но Сатаната поискал от Бога разрешение да подложи на изпитания чрез всякакви беди Иов, за да докаже, че Иов е предан Богу, само защото Бог го дарява с блага. На всички беди Иов отговарял: “Бог дал, Бог взел, да бъде името му благословено!” /Книга на Иова/. Обратно в текста
(4) “Една буква”. Веднъж Бог заповядал на един от библейските праотци Аврам да сплоти своите поданици в единен народ и в единна религиозна община. За да го разграничи от името на асирийски езически бог, което Аврам носел, Бог го нарекъл Авраам, което означавало “Баща на много народи”. /Битие 17:5/.
А Савел бил отначало яростен гонител на християните. Веднъж, след като му се явил самият Христос, Савел се превърнал в ревностен последовател на Христа и се прекръстил на Павел. /Деяние 9:1-20/. Обратно в текста