ЕКСПЕДИЦИЯ

Лозан Такев

На Боян Петров

Към лагер три вестта върви в света…
Палатката самотна долу свети…
Когато базов лагер е смъртта,
знам, няма връщане
от пътя към небето.

За експедицията още няма лек,
поел ли си върха да побеждаваш…
Човекът е човек на път нелек.
Човекът
победител си остава…

А инцидентът, даже и красив,
чрез ехото геройството повтаря…
Боя се, че Боян Петров е жив,
единствено
в сърцата ни, другари.

8 май 2018 г.