ТВОРЧЕСКАТА МОЩ НА БЪЛГАРИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Дора Габе

отговор на анкета

Вярвам в творческите заложби на българския народ.

Още като малка съм слушала баща си да разговаря с всеки селянин като с равен и да казва: „Способен човек!”

Също така от малка съм свикнала в Добруджа да гледам на всеки българин като на стопанин, който ръководи, твори работата, а слугите всякога бяха: турци, татари, немци, мокани, казаци.

Когато срещах другоземци с висока култура, моите другари българи не падаха в очите ми; виждах ги какви ще бъдат след едно-две поколения и ми се струваха повече от срещнатия.

Също като богатият и сиромахът - и двамата са човеци, само че вторият с по-големи дарби.

Вярвам в оня мъж, когото ще роди българската земя и който ще създаде от народа една жива сила - не само като организатор, а като голям дух, който ще поведе всички по един път - не пътя на подражанието, а пътя на националната мисия.

——————————

в. „Вестник на вестниците”, бр. 90-91, 24 май 1937 г.