ИЗ ПОЕМАТА „ЗЛАТО, КОЛКО ЗЛАТО!”

Христо Банковски

***

Ще мине времето на кресливото бездарие
и ще настъпи вечния сезон на таланта.
Ето една почти точна рима на Янтра -
най-дългата река в България!

Стига са викали, че тече неримувана
или за едно „р” ще правим въпрос.
Янтра римувана, Янтра сънувана -
камшик на историята, български Архимедов лост!

… Календарните листове падат прекършени
като ранени крила на птица граблива.
Добре, че моята отпуска свърши:
уморих се да почивам!

И се замислих за някои човешки неща:
кръста на любовта се оказа много тежък за тебе.
Как доверчиво се доверявах и ето - дойде есента,
сезона на голата истина, сезона без тебе.