ФРОНТ ОТЕЧЕСТВЕН…

Лозан Такев

ФРОНТ ОТЕЧЕСТВЕН…

И днес
отвреме навреме,
и от време оно
все протягаме някому своята длан…
Всички пръсти участват -
едно към едно -
и са част от играта в световния план.

Двата пръста отляво
са към Изтока пак.
Двата вдясно -
към Запад -
солидарни за власт…
Всички пръсти
в посоката своя
са пътния знак.
И единствено Средният
сочи към нас!

Нищо ново е нашият
Източен фронт -
до болка познат…
Всеки Западен фронт
е поредна измама.
И драма.

А в земя
като длан
в европейския свят
наш Отечестен фронт -
О-ТЕ-ЧЕСТ-ВЕН -
вече със сигурност няма!


ПИТАНЕ КЪМ ПРЕМИЕРА

Европейската духалка май почти прегря…
Нажежи напук и на студената война тук реотана…
С комшулъка премиерът ни събра
и поведе в Брюксел
Западни
и всякакви Балкани…

Кой ще плаща, питам,
после
тая братска топлина!
Стоплиха се прекалено много
отношения балкански,
турски
и съседски…
Без ирония!
Да сложим явно топломера настрана!
Но помнете -
скоро идват
изравнителните сметки!