БЕЛИ ЩЪРКЕЛИ…

Ружа Велчева

***

Бели щъркели,
мои сънища бели,
не търсете гнездата си
тази нощ.

Като светло видение
цветя
ще изпълнят небето.

Не вярвайте на белотата им -
с приказки ще ви приспят,
за да пречупят крилата ви.

Страшно ще е без вас!

Не търсете гнездата си
тази нощ.

Летете без отдих
над изтръпналата от ужас земя.
С крилете си
разсечете
подозрителната,
приспивната тишина -
страшно ще е без вас!

Слънцето скоро,
много скоро ще ги прогони.

Спрете ли,
само вие ще останете
върху зветя и корени -
закъснели преспи от сняг…


МАЛКИЯТ ПРИНЦ

Детето
свито на кравай
в прогнилия варел
брои
през процепите
зимните звезди

Студено е
И кучето го няма тази нощ

Босите крачета
зъзнат
в огромните прокъсани галоши

От взиране в далечните звезди
сълза се търкули
по бузата му
и замръзна

Единствена луната
се смили
над малкия мечтател
изплете от лъчите си вълшебна люлка
и го люля във нея
чак до сутринта