СЪБИРАНЕ

Христина Панджаридис

СЪБИРАНЕ

Събирам млади приятели
родени след мен
не да се сбогувам с тях
а обратното
да ме надживеят


ПОГЛЕЖДА НАГОРЕ

Случва се
сърцето отказва да чака промените
на земята
поглежда нагоре
небето обещава
по-скорошно сбъдване


КЛЮЧ

Задължителна част
от обзавеждането на къщата
пердета с цвят
на очите ти
на смях и на чай
чай и четене
задължителна част
от обзавеждането на къщата
трябва
да пазя ключа си


РАЗСТОЯНИЕ

Между тях и нас
тревата
идеалите
разговорите за идеалната държава
и някой научен ред
наизуст


СЪСЕДИТЕ

Съседът от горния етаж
целува жена си
взима чантата с обяда
тръгва към служебния рейс
Жена му сяда във фиата
пали цигара
дава газ
прегазвайки изгрева


ТАКА МИ ОТИВА

Лятната рокля
така ми отива
на луничките
на червилото
на пръстена
преди да потегли
към друга ръка