ПИСМО ОТ ЙОРДАН МЕЧКАРОВ ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ

Писмо от Йордан Мечкаров до Луиджи Салвини

Карисимо Салвини,

Излишно, а може би и неискрено ще ти прозвучи да си правим упреци за дългото мълчание. Не съм престанал да си спомням, да говоря, да се интересувам за теб и за твоята работа. Бих искал да знам какво работиш сега и, ако имаш нужда от литература да те улесня. Не забравяй да се обръщаш към мене при такива случаи.

На мене, каро, ми трябва литература по история, теория и практика на архивното дело. Искам да узная какво е писано и какво се прави в тая насока в Италия. Сигурен съм, че в някой институт, вероятно, в университета се четат лекции по тая дисциплина. Много бих желал да получа такива. Моля те, улесни ме!

Ще ти се издължа с книжнина оттук, с каквото ти би пожелал. Разчитам на тебе, не се съмнявам, че ще ги имам в най-скоро време и предварително много ти благодаря.

Какво прави твоето домочадие? От жена ми и мен най-хубави пожелания им предай. Приготовляваш ли се за пролетен риболов? Не забравяй и приятелите - Гутузо, Пейков и други.

Каквото намериш от необходимите ми материали, изпрати или до министерството, или в дома ми на адрес: ул. „Капитан Андреев”, 3 - София 21.

Сърдечно ти стискам ръка: Йордан Мечкаров

София, 1 март 1953 г.