Димитър Бойкинов

Д-р Димитър Господинов Бойкинов е роден през 1869 г. в град Стара Загора. След като известно време е основен учител, завършва медицина. Специализира в прочутата полицейска лаборатория на Едмонд Локар в град Лион. Изтъкнат социалист, редактор на в. „Борба” - Пловдив (1894). Бил е градски, околийски и окръжен лекар. По време на Балканската война е полкови лекар на артилерийски полк, участва в превземането на Одрин. През Първата световна война е дивизионен лекар на Македонската дивизия. Превежда руски поети в сп. „Славянски глас” и книги от руски - „Критика на философските предразсъдъци против общинното владение на земята” от Николай Чернишевски (1892), „Введение към критиката на философията на правото от Хегел: с 4 приложения, извлечен из съчиненията на същия автор по съвременния социализм въобще” от Карл Маркс и др. Автор на книгата със стихотворения „Свободни мисли” (кн. 1, Габрово, 1889) и др. Умира на 20 март 1932 г. в София.


Публикации:


Преводи:

Ярослав Връхлицки - ТИХАТА ОБИЧ/ брой 103 февруари 2018

Константин Балмонт - ПРАВДАТА/ брой 103 февруари 2018