МИСЛИ И АФОРИЗМИ

Благой Ранов

Чувствата са хигроскопични, пазете ги от влага.

Усмивката краси човека, стига да не е кисела!

Против глупостта няма имунитет.

Не бъдете егоисти, дайте от своите грижи на ближния си!

Не се усмихвайте винаги, може да ви помислят за лекомислен!

За да не паднете в очите на някого, стойте по-ниско от него!

Намери себе, за да не се луташ цял живот!

Свиха гнездо в готически замък.

Носеше я на ръце, защото му тежеше на джоба.

Не си мереше думите и му взеха мярката.

От криво дърво, ни чутура, ни нищо, но вита мебел бива.

Няма по-жестоки от настъпена змия и пренебрегната жена.

Умствената посредственост ражда политически амбиции.