ПЕНЬО ЧЕРНЕОЛУ

Чудомир

Първите борци за народна свобода - хайдутите, се появяват в началото на робството. Дръзки и непокорни българи още тогава хващат Балкана и почват да отмъщават на жестоките поробители.

Пеньо Чернев бил ратай у някой си богат турчин от село Хасът (дн. Крън), на когото работил няколко години.

Турчинът, освен че не му платил, а го и набил отгоре. След време Пеньо го среща в гората, убива го, натоварва го на колата и натирва воловете към дома му. След това образува малка чета от Колю Аджара, Дянко Стамата, Матю Руканя, Неделчо Бързела, все шипченци, Кольо Дзъка от Енина, Неделчо от Милево, Иван Асана от Габровско, Петко Ракаджията и Иван Донколу от село Розово.

Смел, бърз и съобразителен, подвизите на Пеня са безбройни. Закриля бедните. Така например на Благовещение той задължавал кръчмаря, дядо Стайко от Шипка, да раздаде на бедните риба и после лично я проверявал дали е изпълнено нареждането му. Вземал добитък от богати турци и го раздавал на бедни българи, придружавал керван със стока от Цариград, пазел жетварки по полето.

Пратена била специална войскова част да го улови, но главатарят й сам попада в неговите ръце. Най-после чрез хитрост, че нищо не ще му сторят, ако се прибере и мирно заживее в селото, турците го примамват, той слиза, почва да строи къща и когато била готова и се навел да види дали тегли комина, подкупният майстор го убива.

За подвизите на Пеньо Чернеолу народът е съчинил няколко песни, които са съхранени в казанлъшкия музей…

——————————

Чудомир, т. III, с. 201, Б.П., 1981 г.