ДА РАЗОБЛИЧАВАМЕ МЕДИЙНИТЕ ЛЪЖИ: ЛАРУШ ПРЕДВИДИ НАБЛИЖАВАЩАТА КРИЗА

Пресслужба на EIR

превод: Георги Ангелов

Способността на правителствата по света да предотвратяват бедствия като световната икономическа криза зависи и от разобличенията на лъжливите твърдения, че «никой не е могъл да предвиди настъпващата криза» – заяви на 19 януари основателят на Шилеровския институт Хелга Цеп-Ларуш. Тя призова да се разгърне международна кампания по разобличаването на тази измислица, като обществеността бъде осведомена, че американският икономист Линдън Ларуш не само е предвидил кризата, но и е предлагал мерки за нейното предотвратяване.

Заявлението на Цеп-Ларуш прозвуча в отговор на статия в немското издание «Handelsblatt» от 19 януари «Защо никой не видя наближаващата криза?». В статията се посочва изследване на четирима икономисти от ФРС в САЩ, уж установили, че банките, рейтинговите агенции, и всички останали са били обхванати от кризата буквално внезапно, затова причините за нея трябва да се търсят в психологически фактори.

В действителност Ларуш предупреждава още от 1994 година, че ако правителствата на страните по света, особено правителството на САЩ, не прекратят монетаристката и постиндустриална вакханалия, завладяла световната финансова система, тази система – а с нея и световната икономика – ще се разпадне. (виж. «Наближаващият разпад на финансовите пазари», EIR, 24 юни 1994 година).

Но и по-рано, през март 1993 година, Ларуш посочва раковото заболяване на финансовите деривативи като инструмент, който може да разруши световната финансова система и икономика. Тогава Ларуш предлага да въведе данък от 0,1% върху сделките по деривативите и по такъв начин да се занули тази търговия (виж. “Tax Derivatives Speculation” брошура «New Federalist», юли 1993).

Предупрежденията на Ларуш за разрушителните последствия от по-нататъшното съдействие на финансовите власти на САЩ, както и за други мащабни спекулации са твърде многобройни, за да се изброят всички.

На 25.07.2007 г. Ларуш заяви на всеослушание, че международната финансова система е достигнала точката на разпад. Тогава той заяви следното: «Това, което считат за стойност на акциите и пазарна стойност на световните финансови пазари, е празна работа. Това са абсолютно лъжливи мнения. В тях няма нито грам истина, става дума за измама в огромни размери. Тази финансова система не може да съществува при никакви обстоятелства, президенти, при каквито и да е ръководства или национални правителства. Само коренна и рязка смяна на световната финансова система може да предотврати всеобщата и бърза верижна реакция на краха».

Кой ще каже истината?

През последната половин година зад кулисите с ревнива завист признават, че Ларуш е бил прав. Но за пред хората мнозинството от специалисти и чиновници предпочитат да се съгласяват с лъжата, че «никой не е знаел».

Изключение е статията в италианското месечно списание «Area» на бившия правителствен съветник Масимо Пини. Той пише, че финансовата криза е заставила мнозина критично да се вгледат в себе си. Тук, пише той, много ще си «спомнят за забравеното си познанство с Ларуш, единственият икономист, действително предсказал катастрофата в много и много свои трудове, публикувани когато още никой даже не подозираше за това, което може да се случи».

Сега бъдещето на човечеството зависи от това, ще признаят ли политическите дейци, че Ларуш е бил прав и ще поискат ли да се вслушат в неговите съвети днес.

20 януари 2009 г.