МАРТЕНИЧКИ

Атанас Душков

Баба Марта днес избърза,
мартеничките развърза:
сини, морави, червени,
със ресници посребрени.
А наоколо - децата -
припкат леко по тревата,
гледат тия мартенички
със висулки и реснички.
Баба Марта се усмихна
и от радост трижди кихна,
па започна тя тогава
да реди и благославя
и на всякоя ръчичка
тя завърза по едничка.
Да са весели децата,
с радост чиста на сърцата,
здрави, бодри и засмени,
като божур - зачервени.
Да растат и хубавеят -
сто години да живеят.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 3, 1937 г.