ПРАВО НА ОТГОВОР

Боян Ангелов
Председател на Съюза на българските писатели

Прочетох материала на Михаил Неделчев „Памет за Иван Пейчев”, публикуван в сайта kultura.bg. Направи ми впечатление, че тези нападки към Съюза на българските писатели и към неговия председател нямат нищо общо с българската култура.

И все пак, реших да отговоря на този пасквил, защото въпросният господин си позволява да отправя груби клевети за неща, които явно не са му съвсем известни.

Националната награда за лирика „Иван Пейчев” се връчва по статут, който е приет с Решение № 771 от Общински съвет - град Шумен на 31 юли 2014 г. Съорганизатори на конкурса са Община Шумен, Съюзът на българските писатели и Дружество на писателите - Шумен. Журито се състои от 8 (осем) члена и председател, който е председателят на Съюза на българските писатели. Съюзът на българските писатели има квота от 3 (трима) души, които по устав се определят от Управителния му съвет.

Едва на 1 декември, след мое настояване, получихме списъка на членовете на журито, без обаче да са поискани нашите предложения. В случая Община Шумен няма никаква вина, защото това са пропуски на оторизирания представител на Дружеството на писателите в Шумен.

Нашият Управителен съвет се обърна с писмо към кмета на Шумен - г-н Любомир Христов, което стана повод Община Шумен да вземе решение резултатите от конкурса да бъдат анулирани и да се организира ново гласуване. Ето защо предоставяме на вниманието на читателите пълния текст на писмото, адресирано до кмета на Община Шумен.

А що се отнася до клеветите и обидите на Михаил Неделчев към 105-годишния Съюз на българските писатели, те няма да бъдат подминати, защото моите колеги са ми гласували доверие и аз защитавам тяхното достойнство на честни и талантливи писатели, както и собственото си достойнство.

——————————

ПИСМО ДО КМЕТА НА ШУМЕН

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

София-1000, п.к. 608; ул. „6 септември” 35;
тел. 02 988 06 85; 02 988 00 31; 02 987 24 95

e-mail: sbgp@abv.bg

№ 242/12.12.2017 г.

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Бихме искали да Ви информираме за направени нарушения на статута на Националната награда за лирика „Иван Пейчев” за 2017 година.

Едва на 1 декември, по настояване на председателя на СБП, пристигна писмо, адресирано до председателя на Дружеството на писателите - Шумен (по статут съорганизатор на конкурса), с което се утвърждават председателят и персоналният състав на журито.

Не получихме обаче уведомително писмо за определяне представителството на СБП в журито от трима свои членове. Такива представителства се вземат с решение на Управителния съвет на СБП. Поради тази причина УС на СБП не е излъчил своите представители съгласно утвърдения Статут. Определените в това писмо членове на журито са или от други квоти, или не са излъчени от нас, т.е. не са упълномощени по процедурния ред.

Едва след няколкократни обаждания, през ноември т.г. в СБП бяха получени книгите на участниците в конкурса, а срокът - 10 октомври 2017 г., не беше спазен.

Председателят на СБП и на журито изпрати своето предложение за носител на тазгодишната награда, което е и предложение на СБП. С това предложение журито не само не се съобрази, но не намери за нужно да обсъди с председателя своите аргументи.

При така създадената ситуация, Управителният съвет на Съюза на българските писатели оттегля участието си в определящия наградата орган - журито на Националната награда за лирика „Иван Пейчев” за 2017 година.

Уважаеми господин кмете,

Съюзът на българските писатели оценява високо Вашата родолюбива дейност за укрепване на българския дух и за просперитета на Община Шумен, и по никакъв начин не искаме тази нелоялност от членове на журито да се отрази върху авторитета на общината и ползотворното ни сътрудничество.

Като Ви поднасяме своите най-искрени почитания и се надяваме на бъдещи ползотворни съвместни инициативи, оставаме

С УВАЖЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Боян Ангелов
Благовеста Касабова
Димитър Христов
Георги Н. Николов
Иван Гранитски
Иван Есенски
Надя Попова
Трендафил Василев
Павлина Павлова