„ТОЙ НЕ УМИРА” – СБОРНИК ЗА ПРОСЛАВА НА ИМЕНИТИ СЛИВЕНЦИ

Печо Господинов

„Той не умира” - сборник за прослава на именити сливенци

Комитетът за увековечаване на именития революционер Хаджи Димитър и неговите не по-малко именити съвременници и съграждани - сливенци е имал благородната и похвална идея да издаде в тяхна чест обемист сборник, който носи достойно и заслужено заглавието „Той не умира!”

Сборникът е придружен от предговор, написан живо и интересно, дело на художника и критика Сирак Скитник, също сливенец. В него между другото се казва; „Едва ли настоящата книга е само израз на дълбока почит и възторг пред първите… Днес - в дни на духовна покруса, на безверие, на липса на здрав народен идеал и силни човеци - тая книга израства като символ, като тревожно предупреждение.”

Сирак Скитник много уместно се пита: „Стиховете на Д. Чинтулов „Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди” не добиват ли днес нов смисъл?”

И ние споделяме мисълта на Сирак Скитник, че сборникът на великите сливенци ще има да изиграе една обществена и национално полезна роля - наред с много други причини и той ще спомогне за приобщаването на нашата безпътна съвременност към живите идеали на българското възраждане.

В сборника „Той не умира” са поместени талантливо написани и извънредно интересни монографии върху живота и делата на Хаджи Димитър (от Ив. Д. Стойнов), на Панайот Хитов (З. Измирев), на д-р Иван Селимински (проф. М. Арнаудов), на Добри П. Чинтулов (Н. Табаков), на д-р Г. В. Миркович (Ст. Гидиков), на Г. Икономов (Никола Станев) и др.

Сливен с право се гордее със своите заслужили синове. Това преклонение пред паметта на първите е достойно за похвала. Само така един народ може да оздрави и възроди своите национални сили. Примерът на сливенци заслужава подражание.

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 12, 4 декември 1935 г.