ПРОФЕСИОНАЛНА МЪДРОСТ

Христо Д. Бръзицов

*
Вестникарството е професия на многото знания. За жалост, никак не прилича да продължим, макар че има рима, с изречението: „А вестникарите - хора на много знания.”

*
Интервю значи да интервюираш някого. Ясно, нали? В тая дума, обаче, не влиза гаранцията, че интервюираният казва истината.

*
Недобросъвестният вестникар е роднина на ония клюкари, които знаят, че и една десета част от клюката им да бъде повярвана, пак ще свърши работа.

*
Редакция и администрация са във вечен конфликт. Когато тиражът на вестника пада - пада у носът на редакцията; когато обаче се вдига - вдига се носът на администрацията.

*
Вестникът е огледало, което отразява живота. Такава действителност - такова отражение.

*
Но бидейки огледало, вестникът може да играе и ролята на ония деца, които с огледало срещу слънцето заслепяват погледа на минувачите.

*
А има и огледала, които преувеличават, намаляват или обезобразяват.

*
Хайде да е журналист, а не вестникар. Но ако не е на място - и газетчия му е премного.

——————————

в. „Вестник на вестниците”, бр. 41, 8 януари 1929 г.