КОЛЕДА

Дора Габе

КОЛЕДА

Докато същата звезда от векове обажда,
че Бог Исус отново пак на таз земя се ражда -
на таз земя отново пак със хиляди умират
деца от студ, от глад, от кръв, че още жив е Ирод.

Къде сте, пастири, крале и мъдреци най-стари,
от дълъг път в светата нощ, със скъпоценни дари
за тоя Пастир, Крал, Мъдрец, Когото двайсет века
оставиха като звезда в сърцето на човека?

О, Бъдна нощ, едничка нощ, в която ще огрее
таз топлина, таз светлина, излизаща от нея
с новородено сърчице, което бие, бие -
будилник малък в вечността, а слушаме го ние…

И завъртва се ключа на всички ни в сърцата
с едно детинско сърчице, родено на земята,
събрало грижи и тегла и радостния празник,
в едничка Бъдна свята нощ, в която няма гладни.

——————————

сп. „Венец”, кн. 3, 1935 г.


ВЕЛИКДЕН

Бият камбани,
звън се звъни.
Боже Исусе,
тук погледни!

Празник е днес,
Богу хвала!
Светли Исусе,
тука ела!

В нашите къщи,
влажни от дъжд,
Боже Исусе,
влез изведнъж!

Виж как сме бедни!
Ала е днес
празник небесен -
Господи, влез!

В тая икона
Ти си дете.
Ах, как Те биха,
мъчиха те!

Твоят кръст носим
в пазвата ний.
Бият камбани,
звън се звъни!

——————————

сп. „Детско знаме”, кн. 8, 1935-1936 г.


ИСУС ХРИСТОС

Небето пълно със звезди,
и месецът е нов -
Исусе, Боже, гледаш Ти
отгоре със любов.

Земята виждаш във мъгла,
потънала във мрак -
Исусе, Господи, ела
при нас отново пак!

Ела с небесна доброта
и с светнало лице
и дай отново на света
Ти своето сърце!

——————————

сп. „Венец”, кн. 7, 1941 г.