ВОДНИ КОНЧЕТА

Лъчезар Станчев

ВОДНИ КОНЧЕТА

С лазурно-паяжинните крила
летите неспокойно по земята,
довеял ви е тук небесен вятър,
родината ви горе е била.

На тия слаби трепетни крила
надежди празни си гради душата,
политва, но надолу към земята
увличат я пак тежките тела.

Затуй над езера, блата, където
грей образът измамен на небето,
цял ден вий, водни кончета, летите.

Напразно! Отлетяват небесата,
щом само се докоснете с крилата
до крехката преграда на водите.

——————————

сп. „Листопад”, г. 12, кн. 7-8, 1931 г.


ВЕЧЕР

Хълм зад хълм до края, там където
избледняло още грей небето.

Дървесата там са черни вече,
но нощта я няма, все е вечер.

Дълга, дълга тук е вечерта,
тук при мен, високо над града.

Във такава вечер има време
морна гръд дъха да си поеме.

И неволно спомняш си тогава
всичко, що било е във забава.

Спомняш си за светлия възход
на народ, пробуден за живот.

Бурята, победата и още
на разгрома кървавите нощи.

И ти става ясно в тишината:
няма дълго да търпи земята.

И ти става срамно, че в покой
свърнал е за отдих пътя твой!

——————————

в. „Литературен глас”, г. 5, 29. 10.1932 г.