ГОРЕ ЧЕЛОТО, РУС!

Валентина Коростельова

превод: Тихомир Йорданов

Нека вятър да вие
и да носи той прах.
Но със нас е Русия -
наша сила, размах!

Нека нас не ни канят,
че не сме им по вкус.
Горе челото, Ваня!
Горе челото, Рус!