Валентина Димитрова

Валентина Михова Димитрова е родена е на 12 август 1954 г. в с. Деветак, Бургаска област, в семейството на интелектуалци. През 1972 г. завършва Реална гимназия „Добри Чинтулов” в Сливен. През 1979 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност българска филология. От 1979 г. работи като учител по български език и литература в с. Пъдарево, община Котел, в VІІ ОУ „Панайот Хитов” в Сливен. През 1983 г. е изпратена на едногодишна специализация в СУ „Св. Климент Охридски”. След завършването й (1984 г.), е преподавател по български език и литература в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” в Сливен, където работи и до днес. През 1998 г. специализира и в Тракийски университет в Стара Загора. Нейната работа като учител-педагог нееднократно е отличавана с грамоти и значки. През 1988 г. е удостоена с педагогическото звание „Старши учител”. В ДИПКУ (Държавен институт за подготовка и квалификация на учители) при Тракийски университет – Стара Загора защитава втора квалификационна степен (1988 г.) и първа ПКС (2007 г.). Нейни ученици са награждавани на национални и регионални литературни конкурси.
Творческите й интереси са в областта на поезията, есето, литературната критика. Редактор е на книги. Нейни стихове, рецензии, критически материали, есета са публикувани в местния и в централния печат. Автор е на поетичните книги „Нощна магия” (2000 г.) и „Сезони от чувства” (2004 г.). „Сътворяване на писмен – текст, есе в обучението по литература и в извънкласни форми в дванадесети клас” – тази книга е нова методика за есето и е предназначена за учители, ученици и кандидат студенти. Дадена й е висока оценка от доц. д-р Вълко Канев и доц. д-р П. Гарушева. Доц. д-р Вълко Канев справедливо отбелязва, че това е методическо изследване с поетичен привкус.
Член е на УС на КДК – Сливен и на УС на дружеството за приятелство с Русия и народите на ОНД. Сътрудник е на в. „Сливенско дело”.
Член е на Съюза на независимите български писатели – София.
От 09.02.2009 г. е преподавателка на класа по литературно творчество в Обединена школа по изкуствата „Мишо Тодоров” – Сливен.
На 23 май 2008 г. е удостоена от община Сливен с наградата на името на Аргира Жечкова.
В Европейската година на творчеството и иновациите – 2009, е един от наградените участници в конкурса за учители-творци, организиран от ИК „Анубис”, издателство „Булвест 2000” и вестник „Сега”.


Публикации:


Поезия:

В ЕДИН ГОРЕЩ СЛЕДОБЕД/ брой 15 декември 2009


Критика:

ЕДИНЕНИЕТО НА ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА – ДРУГИЯТ РАКУРС КЪМ РОМАНА „КРЪСТОПЪТИ И ВЕТРОВЕ”/ брой 11 юли 2009