РАЗСЪМНЕ ЛИ СЕ…

Георги Гривнев

***

Да сe целуваме в тъмата,
разсъмне ли се, ще престанем.
Борис Пастернак

Разсъмне ли се, ще продължим,
докато от комините извие дим.
Любовта щом толкова е сляпа,
да се целуваме без памет.
Да се целуваме с затворени очи.
И после пак - докато падне мрак.
Вземи дъха ми - аз твоя ще изпия,
че жаждата не знае как се утолява
на страстите дълбоката омая.
Клепачи вдигнеш ли, отвориш ли очи,
не казвай, че е знак да спираме. Нали?
Да се целуваме по здрач и в светлината,
мръкне ли се, няма да престанем!


ДЪРВЕТА

Близнаци - расли от един и същи корен.
Едното - право като свещ.
А другото - извито като лък.
Една и съща майка ги родила.
Един и същи дъжд ги е валял.
Едно и също слънце ги е гряло.
Защо тъй, боже, става в този свят?
Страхувам се -
едното да не подпали
чергата на другото
или пък другото
да не изпрати стрела
към своя
роден брат.


***

Който идва отдалече - идва по-рано.
Който идва отблизо - закъснява.
Дългият път крие изненади.
Краткият какво крие - никой не знае.

Пристига ли колет отдалеч с подарък,
от всичко друго е по-скъп. .
Близките, значи, не са те забравили -
през морета, разстояния, през толкова път.

Далечният гост е много по-драг -
след много години ще се срещнете пак.
Близкият, който е през седем врати,
ако паднеш, на мига ще те спаси!


***

Стопанинът замина за Америка.
Атанас Далчев

Стопанинът не замина за Америка.
Стопанина повика го небето.
Тъй както е на всеки отредено -
да стъпи и на тъмната пътека.

Колибата - потънала във сън -
сред борове, сред стройните ели.
Стопанинът навярно бил добър,
щом в двора са израснали елхи.

Една от тях - незнайно как, кога
подпряла бе с върхара си стрехата,
но как да се виши нататък
нагоре, за да стигне небесата?

Кое е по-потребно - да продължи
или стрехата да подслони дървар,
внезапно плиснат от планински дъжд
и скрил се от внезапен вятър.

И тръгнахме си тримата - тъй бавно,
печални, че колибата умира.
Най-тъжен бе мъжът, един от нас,
за който споменът бе още жив.


***

Скоро чух
една малка притча,
която ще разкажа
и на вас:
„Ако птицата лети
със две крила,
а човекът
не е сам -
птицата ще стига
своите гнезда,
а човек
ще може
да лети!”