ГАФЪТ НА ИЗВЪНЗЕМНИЯ

Денчо Владимиров

Станах свидетел на странни събития през отминалия месец октомври. Първото събитие бе, че прочетох в столичен вестник как в края на октомври ще се състои среща с извънземни. И че щяла да се отвори някаква дупка в пространството, през която щели сме да си контактуваме телепатично с извънземните.

Това съобщение на столичния вестник в края на месеца съвпадна с мистериозното изчезване от жилищния вход”А” на съседа Костадинов. Излязъл да си получи пенсията и не се върнал. Минали дни, от него никаква вест.

Председателят на етажната собственост го обяви за общоквартално издирване…
Същата вечер, когато стана мистериозното изчезване на съседа, мобилният ми телефон иззвъня и аз погледнах на дисплея кой ме търси.

На дисплея бе изобразен някакъв дълъг номер от сто цифри! Не се чува звук, но аз получавам телепатично информация. “Не се притеснявайте за съседа ви Костадинов, той е при нас, взехме го за участие в научна конференция и ще ви го върнем телепортиран обратно “.

- Къде е по-точно комшията? - викам аз, отсреща ми се отвори някаква телепатична дупка в пространството, в банята, и виждам… извънземни на тяхна си научна конференция. С три очи, с пръсти с ципи, с изтеглени вратове на яйцевидни глави.

Някакъв извънземен е застанал пред всички и чете научен доклад по състоялата се в края на октомври негова командировка до Земята за домъкване временно на тяхната планета на земен жител за научно изследване.

След доклада извънземният доктор на науките, навярно доцент, свирна по чобански с три пръста в устата и нареди да въведат в залата земния жител -образец.

И кого мислите виждам през отворилата се дупка в космическото пространство? Съседа Костадинов!!! Стои възпитано сред триоките извънземни учени и се прозява.

Извънземният докладчик с показалка сочи навред това-онова по тялото му и накрая изтърсва, че земните жители, Хомо Сапиенс,…. нямат зъби, ако се съди по доставения образец от планетата Земя.

На което аз бурно се изсмях и казах:

- Ама че цървул, страшен научен гаф! Попаднал си, Извънземният, на… български пенсионер! И той като 99 процента от българските пенсионери е останал без зъби вследствие здравните реформи в страната, в България без зъби вече са и децата! Виж, друго е положението с министрите, депутатите, политиците, ако знаете какви зъби имат те, какви огромни пържоли разкъсват с тях като пуми…

И понеже бях в телепатична линия с конференцията на извънземните, моят смях и коментар явно там се е разчул като гръм от ясно небе, защото всички в залата станаха ужасени на крака и се развикаха на извънземния си език, в който аз телепатично долових не една и две псувни.

В залата влязоха някакви квестори с пет ръце и арестуваха докладчика заради поднесената от него подвеждаща информация за устройството на тялото на земните жители - на тази далечна планета било прието със закон некадърниците да лежат до живот в затвора, а не да се крият в управленията на държави, министерства, парламенти, съдилища, посолства, легации, фондации, асоциации, агенции и най-вече - в политиката…

Тук телепатичната ми връзка с извънземните се разпадна и колкото и да се взирах в банята, не се появи отново…

А на другата сутрин…

На другата сутрин видях огромна тълпа пред блока и съседът Костадинов да седи на пейката и щастлив да отхапва на големи късове голяма червена ябълка.

Всички бяха вперили очи в устата му, където се белееха… 35 зъба, които съседът сам не знаеше как се попаднали в беззъбата му пенсионерска уста !

Той, естествено, не си спомняше нищо от времето, прекарано на извънземната планета. Там само с една команда “Изтрий”, извънземните изтрили съответната информация в мозъка му за пребиваването на чуждата планета.

Така че само аз, който станах неволен свидетел на конференцията на извънземните, се досетих кой е присадил новите зъби на съседа в знак на извинение и като обезщетение за безпокойството.

А че зъбите са с 3 повече, отколкото са в устата на всеки Хомо Сапиенс по проект, явно че и на далечната планета си служат с бонуси…