СИРОМАШКА ПЕСНИЧКА

Елисавета Багряна

СИРОМАШКА ПЕСНИЧКА

Капят, капят листата,
прецъфтяват цветята.
Бягат, бягат птичките -
ще си идат всичките.

Ще останат еднички
врабченцата, горкички -
да се гушат в стрехите,
да обират трохите.

Па ще духнат ветрове,
ще захванат студове,
ще се спуснат и мъгли,
дъжд и сняг ще завали…

Блазе тогаз томува,
който добре зимува -
с топли дрехи облечен,
край огъня припечен.

А в нашата печица
няма дръвце клечица;
дрехите ни изтрити,
обущата пробити.

Затуй, Боже, ти кажи -
лятото да продължи.
А зимата - не кани
даже - съвсем я махни!

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 2, 1926-1927 г.


ВЕЛИКДЕН

И ето, над света
застана Пролетта…

Пристигна тя прекрасна,
пристигна в утро ясно.

Над градове, села,
повяха две крила,

и поглед син надникна,
и глас незнаен викна:

- Хей, стига зимен сън!
Виж, чудо става вън!

Цар Слънчо, в златна броня,
препуска огнен коня,

запали се небето,
разцъфна се полето,

не млъкна във леса
на птиците гласа.

И чуй! - Христос възкресе! -
в света се вест понесе…

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 7, 1926-1927 г.


ЗВЕЗДИЧКИ

Ще се вдигна на пръсти,
ще протегна ръчичките
да достигна в небето звездичките.
Да ги пипна, да видя
дали са те свещички
или хиляди божи очички.
Вятър духа - не гаснат,
цяла нощ не заспиват,
а от слънцето бърже се скриват.
Где отиват - не зная,
цяла вечер се чудя -
и от чудене - сутрин се будя.

——————————

в. „Барабанче”, бр. 20, 1938-1939 г.