СНЕЖИНКИ

Григор Угаров

СНЕЖИНКИ

Като леки пеперуди
хвъркат палави и луди -

от небето долетели -
рой звездички сребро-бели.

Кичат вредом те земята,
кацат леко на децата -

те по бузките червени,
щипкат устните засмени;

като че ли искат те
всяко срещнато дете

да поздравят в тоя час,
че пристига дядо Мраз

в свойта ледена кола
тук на нашата земя.

——————————

сп. „Православно християнче”, кн. 4, 1936-1937 г.


ВЕСЕЛА ГОСТЕНКА

Във гората слезнала е боса
в кошничката с розови цветя
и целува Пролет светлокоса
всеки стрък поникнала трева.

После леко в ручейчето спира,
що се плиска, пее и звъни.
На ветреца палав и немирен
приказчици пролетни реди.

Над полята плодни се затичва
и развява слънчева коса,
всеки синор с макове окичва,
всяка стъпка с пролетна трева.

На селяка весело заскитал
във нивите песен звучна пей
за обилен плод и дни честити
и в надежди сладки го люлей.

При овчаря спира, що надува
свирка, стадо весело повел,
и му казва: „Няма да гладува,
златен посев който е посял.

Във нивята люшка буйно жито
и целува зърнести чела,
и причаква хората честити
да потеглят с тежките кола.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 6, 1937-1938 г.


МАРТЕНСКО СЛЪНЦЕ

Слънчице ле мило,
де се беше скрило,
де си зимувало
и къде си гряло?

Ето вече тука
чака те капчука,
също като живи
чакат всички ниви
редом на редици
с есенни пшеници,
да се залюлеят,
песен да запеят,
радост да раздвижи
всички бедни хижи,
песен да огласи
всички сиромаси.
А децата всички
волни като птички,
с тебе да се кичат,
че те най обичат!

Слънчице ранило,
слънце златокрило,
нийде не пътувай,
тука си зимувай!

——————————

в. „Славейче”, бр. 7, 1939-1940 г.


РОЖДЕСТВО

Тъй и някога е гряла
вред земята побеляла
и по горската пътечка
всяка шумка, всяка клечка,
е покривал бял и мек
до колене пухкав сняг.

Като днеска и преди
грели сребърни звезди,
а край вадичките малки
имало безброй пързалки.

И в затрупаните къщи,
като бучки захар същи
в равнината кротко спали.
И тогава Бог запали
Витлеемското светило,
като алено кандило.

То огря във всички сгради
и на хората обади,
че роди се на земята,
както сутрин светлината,
сред тъма и мъка тежка
Бог на правдата човешка.

——————————

в. „Славейче”, бр. 4, 1942 г.


БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ

На цял народ си скъпа,
че в кърви те окъпа.
Във всяка шепа пръст
намирах прах и кръст
от нашите войници,
летели като птици.

Дърветата дори
по друми и гори
за него са светини.
През робските години
умряха там безброй
хайдути и герои.

По теб нашир и длъж
със сълзи като дъжд
те квасеха години
и роби, и робини.

Народът е готов
със песен и любов
по нашите балкани
юнашки да те брани.

——————————

сп. „Орле”, кн. 1, 1943 г.