ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ И ДОСТОЙНСТВОТО НА ТВОРЦИТЕ В ПЛЕВЕН

Лалка Павлова

На 1 ноември 2017 г., в ХГ „Дарение Светлин Русев”, Дружеството на писателите в Плевен организира традиционното връчване на годишните литературни награди на Сдружението в различните жанрове - поезия (Люлин Занов), белетристика (Иван Стефанов), литературна критика (Лалка Павлова), преводи (Витка Витанова), хумор (Марин Петракиев - посмъртно) и голямата награда за цялостно творчество (Албена Декова).

По време на тържеството, на което присъстваше и Гюнай Хаджиджиков като представите на дирекция Култура, аз, Лалка Павлова - председател два мандата на Дружеството на писателите в Плевен до юни 2017 г., отказах да приема и върнах грамотата на Гюнай Хаджиджиков, като изясних на присъстващите в залата граждани причините за това мое решение.

На 2 април 2016 г. на свое Общо събрание, което е висшият ръководен орган на Сдружението според неговия Устав, беше взето решение годишната литературна награда, която до момента носеше името на Рена Попова (съредактор на първия вестник в Плевен „Северно ехо”), да бъде преименувана на името на основателя през 1978 г. и дългогодишен председател на Дружеството на писателите в Плевен - Александър Муратов - поет, публицист, литературен критик и преводач, благодарение на който българските читатели са запознават с най-видните представители на френската, италианската, испанската и латиноамериканската литература.

На 1 ноември 2016 г., по повод Деня на будителите, Община Плевен изиска наградата да бъде връчена със старото й название с мотив, че в сайта на Общината наградата все още фигурира с името на Рена Попова.

УС на Дружеството (въпреки че по съответния ред беше уведомил Общината за решението на Общото събрание), прояви разбиране и връчи наградите със старото им название, но изрично предупреди, че през следващата 2017 г. наградите ще носят името на Александър Муратов, още повече, че през 2018 г. Дружеството ще чества своя 40-годишен юбилей.

На съвместното заседание на Общинската комисия за култура с председател г-жа Петя Василева и Обществено - експертния съвет по култура в Общината, на който съм член, по повод приемането на Културния календар за 2017 г. също помолих в протокола да бъде записано, че годишната литературна награда, по решение на Общото събрание на Дружеството на писателите, вече носи името на Александър Муратов.

Сдружение „Дружество на писателите” - Плевен е самостоятелно юридическо обединение, регистрирано в съда, и като такова то не е зависимо от Община Плевен - т. е. неговият председател и членовете на Управителния му съвет не са на щат и не получават месечни възнаграждения от Община Плевен.

Разбира се, като всички подобни организации в сферата на културата (Сдруженията на журналисти, художници, Клубът на дейците на културата и пр.), и Дружеството на писателите има право да бъде съфинансирано от годишния бюджет за култура на Община Плевен, като представи свои проекти за съответните дейности - Международна писателска среща, алманах „Мизия”, годишни литературни награди.

Кметът на Плевен и Общинският съвет на Община Плевен обаче НЯМАТ ПРАВО да се намесват в работата на Сдружението, което е самостоятелно юридическо лице и се ръководи единствено от клаузите в своя Устав, който е одобрен от съда при регистрацията му.

Тази година Дирекция Култура наложи на новия председател на Сдружението - г-жа Христина Комаревска, отново да връчи годишните литературни награди на името на Рена Попова с миналогодишното оправдание, че в сайта на Общината тя отново фигурирала с това име.

Още преди организирането на тържеството за връчването на наградите предупредих членовете на Управителния съвет, че няма да приема такова посегателство над свободната воля на Дружеството и на неговите решения и ще върна публично наградата.

Считам, че това е опит на Дирекция Култура да диктува и налага свои становища, пренебрегвайки Устава на Сдружението на писателите в Плевен и достойнството на неговите членове.

Затова аз, Лалка Павлова, отказах да приема тази награда, защото нито Община Плевен, нито новият председател на Сдружението стоят над решенията на Общото събрание, висш ръководен орган на Дружество на писателите - Плевен.

Благодаря на Иван Стефанов за подкрепата и за това, че върна букета от Общината на Гюнай Хаджиджиков с поръчението да го връчи обратно на кмета Георг Спартански.