ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА МЪДРОСТТА

Юрий Рьорих

превод: Диана Павлова

* * *
Трябва да забравиш всичко минало, не трябва да мислиш за причинените ти обиди. Това може само да ти е от полза. Също така и народът трябва да забрави за миналите обиди. Бъдещето е светло, на него трябва да дадем всичко.

* * *
Трябва да прехвърлим мост в бъдещето, а не да се оглеждаме назад. Ако си направил грешка, помисли как е трябвало да постъпиш, и следващия път постъпи така. Не трябва да съжаляваш за миналото. Отношенията се променят, променя се и аурата.

* * *
Всеки ден, за развитие на мисленето, трябва да вземаш някой въпрос и да го разглеждаш от всички страни, да го съпоставяш с други въпроси. Да съветваш на това и останалите.

* * *
Трябва да изучаваш психическата енергия, да наблюдаваш нейните прояви. И да записваш.

* * *
Трябва да следиш за всяко действие, даже най-малкото – да бъде съзнателно. Ако вземам книга или протягам ръка – това да става съзнателно.

* * *
Трябва да изградиш свой вътрешен устав или правила на поведение, така че да знаеш от какво да се ръководиш.

* * *
Ако случайно се яви нова мисъл, ново настроение, преживяване, трябва да го запишеш, след това конкретно ще се появи и отговорът на живота. Особено внимателни трябва да бъдем към повторните мисли.

* * *
Най-главното – въздържание във всичко. Започваме много добри неща, но не ги довършваме.

* * *
Най-сърдечната беседа е очи в очи. Така обичат да беседват на Изток. Не трябва да четете заедно, а по отделно, и после да споделяте.

* * *
Да изискваш, да заповядваш на друг, не трябва. Трябва да го кажеш така, че другият да разбере. Да намериш такава формула, която другият ще приеме.

* * *
Да убедиш с личен пример.

* * *
Важно е да подбереш думите, за да не увеличаваш самостта (самост – набор от представи, които човек ползва за определяне на самия себе си - бел. прев.) на другия. Иначе, вместо да помагаш, влошаваш нещата.

* * *
Който ръководи, трябва да притежава деликатност, за да види достатъчни ли са в другия огънят и силите за по-нататъшно развитие.

* * *
Какво да направиш? Вземайки под внимание сегашните условия, възможности, се старай да говориш на понятен език.
Трябва по пътя на науката, изкуството, морала да се въздейства на околните и да се повдигат ентусиазмът и героизмът.
Трябва във всичко и винаги да се поддържа ентусиазмът, ако той е насочен към общото благо.

* * *
Западните философи говорят възвишени думи, но живеят обикновен живот. От това Западът не преуспява. Обратно, Изтокът веднага прилага думите в живота.