ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Красимир Власев

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Изоставен електрически стълб,
с отрязани жици - еднокрак щъркел,
стърчи край шосето с табелка:
„Високо напрежение -
опасно за живота!”

Наоколо няма нищо високо,
освен няколко шипкови храста
и последната високосна година.
Полето е равно, тревата - стъпкана,
като малък народ, вдигащ всяка
пролет зелени въстания.
Небето от облаци празно
се преструва на синьо.
Вадя от джоба си тебешир
и прибавям към текста:
„По-опасни са неистините
с удивителен знак.Те предизвикват
глобалните катаклизми.”


***

… Както на договорите в ситния шрифт,
така и в житейските дребни детайли
са заложени уловките на съдбата.
И когато работиш за хляба си,
или разказваш на децата си приказка,
сред градския шум, ти не разбираш
дали някой безгрижно щрака с пръсти,
или щракат заложените по пътя капани.
Така пребиваваш от ден в ден
и едва, когато младостта си отиде,
разбираш, че си бил млад.


МАГИСТРАЛА

Бързата скорост създава вятър.
Той е източен, ако пътуваш на изток,
на запад - западен…
Въздуха и предното стъкло се натискат,
като момче и момиче в квартална
градинка.
Но друг е смисъла на магистралата,
защото ако е само за вятър,
всяка буря има този ефект.
Скоростта създава чувство за надмощие,
покачва нивото на адреналина.
Но и това не е смисъла.
Става въпрос за проста механика -
движение между точките „А” и „Б”.
Всичко останало са странични ефекти,
като при някои лекарства.


ОГЛЕДАЛО

Човек е повече от работата,
с която изкарва хляба си,
повече от дрехите, по които посрещат
и ума, по който изпращат,
от това, което яде, мисли, говори,
от мълчанието, в което е самозазидан,
както и от образа създаден,
докато позира пред камерите,
от документа за самоличност,
удостоверяващ
личността му частично и така
терориста пътува инкогнито…
Човек е повече от всичко тук изброено,
дори задължително трябва да бъде,
но никога не е повече от това,
което другите мислят за него.


ПАРТИЯ ШАХ

Макар безпартийни - събра ни партия
шах.
Дъх притаили, в играта погълнати цели,
разигравахме потни от дланите ни коне
и гладко избръснати офицери.
И се случваше често, на играта в процеса,
някоя пешка да стане царица -
аналогично както Даяна,
стана уелска принцеса.
Продължителни паузи.После ходове смели,
след подробна оценка на риска.
Белите биеха черни, черните - бели…
Странно, че още играта на шах
не е обявена за расистка…