ЕПИГРАМИ

Валентин Димитров

СОЦИОЛОГИЯ

Понякога или почасово
общество сме безкласово,
но винаги и масово
население сме безгласово.

ИЗХОД

Щом беднотията
стигне до шията,
каква е съдбата?
Горе главата!

ЗАВИСИМОСТ

Държавната хазна -
понякога празна…
Сметките лични -
винаги отлични!

ПРЕДИ И СЛЕД…

Пред избори
лъжат велможите,
след избори
смъкват ни кожите!

НАГРАДА

Награда най-висша степен
за чиновник раболепен -
на шефа да плаща сметките
и да му ближе подметките!

КРИМИНАЛНО

По обективната статистика
разследващата журналистика
разказва всяка тъмна мистика
на мудната криминалистика…

СТУДЕНТИ

Само единици
учат за шестици,
останалите бройки
мъчат се за тройки.