ИЗ МОИТЕ ТРОФЕИ

Иван Кирилов

НА СБОР!

На хълм плешив, где ветрени мелници
като в сън отпуснали крила,
се сбор тръби - и сенки на редици
занизаха се в нощната мъгла.

Молитствено, колони след колони,
войниците потеглиха напред,
къмто далечни родни небосклони,
завслушани в нашепван свят завет.

Минават в крак и в тежките им стъпи
дочува се с години брана мощ;
и губят се на пътниците скъпи
дружините в навъсената нощ.

Скопие, 17.10.912 г.


ЗАВРЪЩАНЕ

Ех, пак съм тук, под тиха родна стряха
подир година, мил мой бащин край,
но радост не: - душа тъги обзеха,
че тя скръбта на близките не знай.

Где моя брат? - Где мойте близки скъпи,
приятели що срещах всеки ден?
Где моя мил съсед, що с бавни стъпи
от нива се завръщаше засмян?

Желейници на порти занемели
припомнят ми, припомнят ми за тях;
лицата на роднини пребледнели
събуждат спомен на ужас и страх!

… Ех, пак съм тук, под тиха родна стряха
подир година, мил мой бащин край,
но радост не; - душа тъги обзеха,
че тя скръбта на близките ми знай.

9.08.913 г.

——————————

сп. „Листопад”, г. 1, кн. 5, 1913 г.