МАЙЧИНИ СЪЛЗИ

Георги Минев

Стоене, мой синко Стоене,
ти идеш от летни къшли,
защо си от мъка засенен,
какво, мой синко, боли?

- Ох, тръпна аз, майчице, стара,
блуждае ми погледа плах…
До късно край огън в кошара,
аз снощи, когато лежах,

в миг стадо ми рукна в уплаха
и лудо се в мрак разпиле;
зловещо се псета разлаха
и страшен вой екна в поле.

Излязох и смръзнах: пред мене
лежаха, захвърлени в кът
девойки, два трупа студени
с пронизана кървава гръд…

О, майко, кълни орисия:
те мене за тях ще бедят!
В тъмницата хладна ще гния
далече, там нейде в градът!…

Ей, облак прах друми засени
и конски се тропот зачу:
потеря от върли сеймени
със викове в двори нахлу.

Те в миг уловиха Стояна,
извиха ръце му назад
и вързан го призори рано
откараха в тъмния град.

Години той гина в тъмница,
забравен, в гроб сякаш зарит;
едничка там майка клетница
стоеше на каменен зид.

Над покрив тъмничен тя плака,
там плака тя, плака безспир,
додето тъмница прокапа
от сълзите майчини - вир.

Ей капка след капка полита,
Стояну челото влажи.
В почуда затворникът пита:
- Ключарю, мой брате, кажи:

от що е наквасена стряха,
над покрива дъжд ли роси,
та капчици дребни обляха
чело ми и сиви коси?

- Тук майка ти в плачове диви
окайва те нощи и дни -
от майчини сълзи горчиви
тъмничният покрив изгни!

И сълзи премрежиха взори:
не е той забравен, самин!
И викна от глухи затвори:
- О, майко, чуй клетника син!

Аз нямам ни брат, ни сестриче,
за стадо току ми е жал:
докарай ми вакли юргичи,
донес ми и меден кавал!

В зори майка стадо забрала,
измоли страж, влезе в затвор,
подаде Стояну кавала
и пусна юргичи на двор.

Засвири Стоян, заговори
с кавал през тъмнични стени.
Разнесе се песен из двори,
и трепнаха стари овни:

те слушаха песен позната
и луда ги песен обзе -
заблъскаха порти с рогата,
заровиха прага с нозе.

Видя ги началник тъмничен
и каза на своя ключар:
- Пуснете овчаря обичен,
Стоян е невинен лежал!

——————————

сп. „Родна нива”, кн. 4-5, 1929-1930