СКАЛА ПОД ВОДОПАДА

Иван Бориславов

СКАЛА ПОД ВОДОПАДА

Скала под водопада!

Шемет от сезони, облаци и небеса,
от рождества и смърт
над тебе буйства неизменно.

Не помниш откога
водата спори с твоето упорство.
И ти напразно се съпротивляваш…
И не угасва тъмната ти болка
в задъхания снежен спомен…

Каква е тази каменна обреченост
да се променяш
и въпреки това да бъдеш вечна,
скала под водопада -
гранитно ехо на надеждата ми,
че единствено на себе си приличам.

Но защо тогава аз се моля
да ме връхлита непрестанно
стихията от стихове
и от слънца невъзвратими?…


ПАРТИТУРА ЗА МЪЛЧАНИЕ

Уморен от мъртви вълнения,
онемял от мрак и мъгла,
ослепял от мълчание,
спирам тук.

Спирам,
омотан от конците
на прекосени паралели.

Спирам -
да се приуча на смирение.

Живях с наивната надежда на медузите
и вярвах, че ще задържа
със сините си корени морето.
Но то ми се изплъзваше неуловимо.
И аз осъмвах,
изхвърлен от вълните
на брегове пустинни.

А колко са измамни всички
обетовани земи!

Не мога никъде да отпътувам.
Не мога никъде да се завърна.

Издъхват пътищата край брега
и аз потъвам в свойта бездна.
В себе си изчезвам.

Между посърнали луни и тлеещи слънца
моретата се утаяват в ридове от сол,
достатъчна да излекува всички рани.

Дали съм още тук?
Не знам.
Не ме повиквайте със заклинания!
Ще ме откриете внезапно
в тази
партитура за мълчание.