НЕ Е ДУШАТА ОХЛАДНЯЛА…

Николай Зиновиев

превод: Георги Ангелов

* * *

Не е душата охладняла,
за миг – и виж! – развиделя.
Но бедното сърце е бяло…
То от горчилки побеля.


* * *

Душа еще не охладела,
Еще бывает ей светло,
Но сердце бедное… Оно
Давно от горя поседело.