В СВЕТА ОБИТЕЛ СЕ ВЛИЗА С ПОКЛОН

Иван Енчев

На 2 май е храмовият празник на манастира „Свети Атанасий” край с. Златна ливада, недалече от гр. Чирпан. Тъй като често ходя до тази света обител, съм възмутен от неточната информация на един столичен всекидневник.

В неговата традиционна седмична рубрика „Туризъм” на 8 април 2017 г. се появи статия с добросъвестно събрани от няколко източника сведения за манастира. Много патриотично звучи заглавието: „Най-старият действащ манастир в Европа е край Чирпан”.

Но ето няколко лъжици катран в кацата с благородна информация, според която този манастир е основан през 344 г. от свети Атанасий, архиепископ Александрийски.

Авторът ни съобщава /уж като сегашен очевидец/ местонахождението на обновения наскоро манастир: „… на 15-ина километра югоизточно от Чирпан, на възвишение край Златна ливада. Поелите натам трябва да се справят с предизвикателството да пътуват по път със спорни качества. Но веднъж преминал това премеждие, човек осъзнава, че усилията се възвръщат многократно под формата на впечатления.”

Боже, опази, от такава половинчата покана да посетим това историческо място, в което е пребивавал и Васил Левски!

Първо, светата обител не се намира НА възвишение, а ЗАД възвишения, в падината край един завой на река Стара река.

Второ, вече две години до манастира може да се стигне много лесно по автомагистрала „Марица”. Отбивките в двете посоки са обозначени с големи оранжеви табели!

И трето, другият празник,  в който идват масово тук вярващите, освен 2 май /празникът на Св. Атанасий Велики/, не е на „15 октомври /Петковден/” според „свежата туристическа информация”, а на 14 октомври, Петковден!

И все пак прав е неспоменатият от мене „православен турист”, че манастирът „Св. Атанасий” е „посока, която трябва да бъде поета поне веднъж.” За да я повториш многократно!

На добър път! И нека не забравяме, че в света обител се влиза с искрен поклон, а не с лицемерно айларипи…