Костадин Златков

Костадин Младенов Златков е роден на 16 ноември 1931 г. в с. Божица, Босилеградско. Завършва гимназия в Босилеград и журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в Радио София като окръжен кореспондент, редактор, наблюдател и главен редактор на Детско-юношеска редакция. Автор е на книгите: „Илюзийо моя” (1997), „Това нещо, животецът” (1997), „Мезе мухоморка” (2000), „Черква за безбожници” (2001), „Скитал скитник” (2002), „Хроника на изчезналото време” (2007), „Пастир на столетия”, „Илюзийо моя. Избрано” (2012). Член на СБП. Носител на литературната награда „Георги Братанов”.


Публикации:


Критика за Костадин Златков:

ОТ ДОБРО УТРО ДО ЛЕКА НОЩ С КОСТАДИН ЗЛАТКОВ/ автор: Борислав Владиков/ брой 94 април 2017

ТВОРЧЕСТВО СЪС СИЛНО ПРИТЕГАТЕЛНО ПОЛЕ/ автор: Христо Черняев/ брой 118 юни 2019