ЕПИГРАМИ

Георги Янев

***
В България не е имало турско робство,
а присъствие
с историческо отсъствие.

——————————

***
Правда ли? И тя дотяга,
когато видиш срещу себе си
човек с тояга.

——————————

***
Наглед е груб и простоват, а иначе -
като хубавица нежна -
в първата редица се нарежда.

——————————

***
Крокодилски сълзи лее
за любимата страна,
но от години в нея не живее.