ЗЛОБОДНЕВИЕ

Пенчо Пеев

Злободневни въпроси решават
наште горди най-нови водачи,
за народното благо и слава
те отиват към Варна на дача…

Безответните фондове дигат,
мед и масло се лее в България: -
ний несем, а пък те кукуригат
и блестят като светци лучезарие.

По въпроса за ред и за правда
не е време сега да разправяме;
кому сватба, кому острата брадва
и за булката все се надяваме…

А контрола се дигна на време,
дълго той ни дереше душите: -
всъщност ние и днеска, както щеме
си въртиме наред цепеницата.

——————————

в. „Вечерна бургаска поща”, г. 3, бр. 473, 22.07.1930 г. Подписано - Пиеромис.