ЕПИГРАМИ

Иван Шишманов

ЕПИГРАМА

О, Алеко,
колко ти жестоко се измами,
че Бай Ганьо щял да се засрами
и признае волно своя грях.
Днес той сочи, задушен от смях,
в твойто огледало Бай Ганя,
да се види всекиго подканя,
всекиго в него той познава,
само себе хитро изключава.

ЦЕНЗ ЗА МИНИСТРИ

Ковач да станеш, трябва дълго да ковеш,
години учи се шивачът да избожда,
умение се иска даже за еш-беш.
- Министърът, той за поста готов се ражда.

СЪВЕТ

Ти ми учиш как да пиша? По-напреж
научи си те, мой брайно, да четеш.

ИСКРЕН СЪВЕТ

(на едного, който пишеше епиграми,
защото обичал краткостта)

Нищо да не пишеш, братко,
още е по-кратко.

ЯСНО

Доктор Дончо често заявява,
че гробищата ни трябват по-големи.
Вижда се, че човекът възнамерява
да „практикува” още дълго време.

ЛАКОНИЧНА РЕЦЕНЗИЯ

На Петърча пиесата
падна - преди завесата.