ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЕДИН РЕПОРТЕР

Атанас Душков

Не съм роден милионер,
нито съм син на народняк.
Баща ми е пенсионер
и аз съм в джоба без петак.

Ала безгрижно - и така -
напук дори на Рокфелер,
живея като репортер
и пиша хроники в „Зора”.

И със бележник на ръка
градът кръстосвам като луд,
не съм чиновник по труда,
че да не зная що е труд.

——————————

в. „Щурец”, г. 8, бр. 418, 13.12.1940 г.