„ДЕТСКИ ГЛАС” – СПИСАНИЕТО ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Иван Д. Христов

Излизащото в град Пловдив списание за детско творчество „Детски глас”, през периода 2008 - 2010 г., общо пет броя, е единствено по рода си наше периодично издание, което се пише главно от деца и е предназначено за техни връстници.

„Детски глас” има своята предистория. Инициативата за създаването му идва от провежданите на времето „Детски литературни дни” в село Ягодово, на читалището в селото и ръководството на Община „Родопи” - Пловдив.

Началото им е през далечната 1982 г., когато почетен гост на тържествата е класикът на българската детска литература Асен Босев.

През следващите години участие взема и любимата на няколко поколения деца Леда Милева, а също така поетите и писателите Иван Цанев, Максим Асенов, Величка Настрадинова, Георги Струмски, Васил Загорски и други.

Главен организатор и инициатор на тази културна дейност сред децата е писателят -учител Иван Георгиев от с. Ягодово.

През 2008 - 2010 г. на младите таланти гостуват творците: Панчо Панчев - дядо Пънч, Роза Боянова, Румен Балабанов, литературната критичка Благовеста Касабова и други. Това е една своеобразна „литературна работилница” за деца, която създава истинска школа за литературни таланти.

Списание „Детски глас” през тригодишния период на своето съществуване, излиза благодарение на финансовата подкрепа на Община „Родопи”, на родолюбиви спомоществователи и на пловдивските издатели Стою Вартоломеев и Божана Апостолова.

Редакционният екип на списанието включва пловдивските писатели Емил Калъчев - главен редактор, Георги Райчевски - заместник-главен редактор и редактори Иван Георгиев, Иван Д. Христов, в последствие е привлечен за редактор и Димил Стоилов, а художествен редактор е Жорета Генева.

В редакционния съвет влизат писателите Величка Настрадинова, Владимир Янев, Панчо Панчев - дядо Пънч, Димитър Атанасов, Георги Стоянов, Роза Боянова, Мария Гарева и Евгения Тагарева.

Художествено- творческите изяви в списанието са на ученици до 14 годишна възраст. Освен това в него гостуват писателите Владимир Янев, Панчо Панчев - дядо Пънч, Величка Настрадинова, Мая Дългъчева, които в рубриките „Уроци за младоци” и „При майстора интимно”, поднасят теоретични знания, споделят съкровени неща от собствените творчески лаборатории, разкриват се тайните на писателския занаят, на наши и световни майстори на словото Джани Родари, Сергей Михалков, Ричърд Киплинг и други.

В своите уроци към младите творци Владимир Янев в достъпна форма и подходящи примери разказва на децата за лириката и лириците, за прозата и прозаичните творби, за стила на художествените произведения, за художествения език, за тропите и т. н. Владимир Янев съумява да доближи до нивото на младия читател литературните познания, да им е полезен като творчески съветник.

В рубриката „Наследство” са поместени биографични данни и знакови произведения от българската литературна класика за деца на Иван Вазов, Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Васил В. Попович, чичо Стоян и други.

Изпратените в „Детски глас” творби се рецензират в рубриката „Пощальон” от литературен критик, в критични рецензии - писма до децата, чиито творби не са намерили място в списанието. Коментарът е аналитичен, насочващ и стимулиращ, написан в доброжелателен тон.

Редакционният колектив разширява кръга на обхвата на малките литературни творци и художници от цялата страна, както и на българските деца в чужбина - Чикаго, Молдова, Австрия, Унгария и другаде.

В списанието се поместват много детски литературни творби - стихове, разкази, есета, а в неговата „Картинна галерия” рисунки на деца, както и такива от детски ателиета по живопис в страната.

С помощта на Агенцията за работа с българите в чужбина списание „Детски глас” прескача границите на страната и се разпространява в чужбина. На страниците му се поместват стихове, есета и рисунки на българчета живеещи в Русия, САЩ, Украйна, Китай.

Така организираните от редакцията на списанието литературни конкурси за стихотворения, разкази, есета и рисунки дават възможност на детските сърца да полетят на крилете на вдъхновението.

Богато илюстрованото и разнообразно списание „Детски глас”, се разпространява безплатно сред училищата с ученици до осми клас в страната и чужбина, където живеят млади българчета жадни за родината и за лично творчество.

В списанието е отделено място и на „Детски смях и закачки”. На тези страници се поместват сполучливи хумористични творби, окуражават се онези деца, които правят опити в този жанр. В него може да се намери и разнообразна информация за това къде, какво се случва - за дейността на редица детски творчески обединения, за успехи на техни връстници и други полезни за децата неща.

За художествените достойнства на „Детски глас” и неговото естетическо въздействие върху подрастващото поколение говорят отзивите и публикациите за списанието,поместени в педагогическите издания в-к „Аз Буки” и в-к „Учителско дело”, във вестниците „Труд” и „Марица” , както и в предавания по националната телевизия.

Списанието подхранва надеждата, че детския глас в родината ни няма да заглъхне, че ще се извисява над България и света. Като един от неговите някогашни редактори съм уверен, че на страниците му правят и първите си крачки бъдещи творци на нашата литература и изкуство.

Списание „Детски глас” успя да вдъхне у стотици деца любов към българския език и литература, да изгради у тях културна потребност от авторско творчество - все неща достойни за нови последователи. Българските деца имат нужда от място за подобна изява, но за това е необходима и обществена подкрепа.