Янаки Арнаудов

Професор д-р Янаки Иванов Арнаудов е български учен, писател, педагог и общественик. Роден в семейство на основни учители. Професор по германска и славянска филология и философия. През 1934-1939 г. е ректор на Висшето търговско училище (тогава ВТУ, сега Икономическия университет - Варна). Във ВТУ преподава немски език и немска културна история. Главен редактор на сп. „Морски сговор”. Автор на „Наченките на гражданската драма, Дидро и Лесинг: Принос към сравнителното изучаване на драмата в XVIII век” (1928), „Учебна реформа: Език и култура (в Германия и у нас)” (1934), „Културната философия и политико-социалните възгледи на Шилера” (1935), „Рихард Вагнер: Културно-обществени идеи и мироглед. По случай 125 годишнината от раждането му” (1938), „Културно-философските възгледи на Вилхелм Дилтай” (1940), „Гьоте: Културно-обществен етюд по случай стогодишнината от смъртта му”, „Немско - български речник” (1965). Пише и публицистика, рецензии и др. Умира през 1971 г. в София, където е погребан.


Публикации:


Публицистика:

НИКОЛА В. РАКИТИН И НЕГОВОТО ДЕЛО/ брой 92 февруари 2017